Kuka päättää millä pelisäännöillä vaikuttajamarkkinointia tehdään – onko Mainonnan eettinen neuvosto vielä ajan hermolla?

Laura Pääkkönen, Bonfire Agency

Moni yritys ja vaikuttaja pohtii, syökö kaupallista yhteistyötä alleviivaava merkintä autenttisuutta yleisön silmissä. Huolestuminen on turhaa – näyttää siltä, että uusimpien tutkimusten mukaan läpinäkyvyys jopa lisää luottamusta. Dagmarin vaikuttajamarkkinoinnin tutkimus paljastaa, että vain joka kuudes vaikuttajia seuraavista kokee kaupallisen yhteistyön vähentävän vaikuttajan luotettavuutta. Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen […]