julia blogikuva

Podcasteilta odotetaan viihtymistä ja kiinnostavia aiheita – 5 huomiota yrityspodcast-tutkimuksesta

Oletko miettinyt, kuluttavatko muut samalla tavalla podcasteja kuin sinä? Teetimme keväällä 2021 tutkimuksen yrityspodcastien kuuntelutotottumuksista yrityspäättäjät-kohderyhmässä, ja tutkimuksen tulokset toimivat hyvänä haastajana omille ajatuksilleni siitä, mikä podcasteissa vetoaa kuulijaan. Päätin koostaa tähän blogiin tärkeimpiä havaintoja yrityspodcast-tutkimuksesta, jotka yllättivät minua tai haastoivat omia ajatuksiani. Oletko näistä huomioista samaa mieltä?

Jos podcast ei viihdytä tai opeta uutta, se jää kuuntelematta

Kuuntelen podcasteja, koska haluan viihtyä tai oppia uutta. Haluan myös pysyä ajan tasalla yhteiskunnallisista asioista, ja podcast on hyvä väline myös tähän. Viihtyminen ja uuden oppiminen ovat myös yrityspäättäjät-kohderyhmälle tärkein syy kuunnella podcasteja. Podcastit ovat harvemmin tapa kehittää ammatillista osaamista, mutta tutkimuksessa kävi ilmi, että erityisesti johtavassa asemassa olevat henkilöt kuuntelevat podcasteja ajan tasalla pysyminen tai ammatillinen kehittyminen mielessä.

Koska podcastien pariin tullaan viihtymään, on sisällön oltava myös yrityspodcasteissa viihdyttävää. Puinen jargon ei kiinnosta podcasteissa, sillä sitä saa kuulla tarpeeksi jo työpaikalla. Podcastin konseptoinnissa kannattaa siis miettiä, miten asiapitoisesta sisällöstä, kuten esimerkiksi tekoälyn etiikasta, saa rakennettua viihdyttäviä tarinoita. En kuitenkaan tarkoita tällä, että podcastiin pitäisi tunkea väkisin vitsejä. Kun hosteilla ja vierailla on mukavaa podcastia tehdessä, se yleensä välittyy myös kuulijalle, ja näin podcastin parissa viihtyy todennäköisemmin.

Kiinnostava aihe on tärkeämpi kuin kiinnostava vieras

Valitsetko kuunneltavan podcastin kiinnostavan aiheen vai kiinnostavan vieraan perusteella? Jos kallistut ensimmäiseen vaihtoehtoon, olet samaa mieltä tutkimukseen osallistuneen enemmistön kanssa. Tutkimukseen vastanneista yli 90 prosenttia kertoi valitsevansa kuunneltavan podcastin sen aiheen perusteella, ja alle 50 prosenttia kaikista vastaajista valitsi podcastin hostin tai juontajan perusteella. Milleniaalit tekivät tässä kuitenkin poikkeuksen, sillä 69 prosenttia 25-35-vuotiaista vastaajista kertoi valitsevansa podcastin nimenomaan hostin tai juontajan perusteella.

Aiheen tärkeyttä tukee myös se, että 61 prosenttia tutkimuksen vastaajista kuuntelee yksittäisiä jaksoja eri podcast-sarjoista, ja vain 39 prosenttia kuuntelee koko sarjan läpi. Tämä yllätti minut, sillä siinä missä itse odotan joka viikko suosikkisarjojeni uusien jaksojen ilmestymistä, aiheiden mukaan jaksoja kuunteleva etsii eri sarjoista kiinnostavia jaksoja kuunneltavaksi. On siis monia erilaisia tapoja kuluttaa podcasteja!

Podcasteja on paljon, mutta yrityspodcasteja tunnetaan vasta vähän

Tällä hetkellä tuntuu siltä, että todella monet yritykset tekevät nyt omaa podcastia. Poikkeusaika on vain vahvistanut tätä kuvaa, sillä nyt jos koskaan ihmisillä on ollut aikaa aloittaa podcastaaminen. Kuitenkin, vaikka yrityspodcasteille tuntuu olevan kysyntää ja monet yritykset tekevät niitä, vain harva tutkimukseen vastanneista osasi nimetä jonkun tietyn yrityspodcastin. Eniten yksittäisiä mainintoja keräsi Nordnetin Rahapodi, joka on valittu Suomen parhaaksi bisnespodcastiksi vuonna 2020. Vaikka podcasteja on siis paljon, erityisesti yrityspodcast-kentällä on vielä tilaa erottua joukosta ja nostaa oma podcast tunnettujen podien joukkoon.

Myös lyhyet podcastit kiinnostavat maratonohjelmien ohella

En lähes koskaan kuuntele podcast-jaksoa, joka on vain noin puolen tunnin mittainen. Sehän loppuu kesken ennen kuin se ehtii edes alkaa! Jakso saa mielestäni olla reilusti pidempi, 40-50 minuuttia alkaa olla jo sopiva. Kuulun tässä kuitenkin ehkä vähemmistöön, sillä tutkimuksessa ilmeni, että vain reilu 20 prosenttia kyselyyn vastanneista suosi lähes tunnin pituisia podcast-jaksoja.

Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että vaikka itse harvoin tartun lyhyeen podcastiin, on alle 20 minuutin jaksoille kysyntää. Kolmasosa tutkimukseen vastanneista piti sopivana pituutena podcast-jaksolle 20 minuuttia tai alle. Lyhyempien podcastien suosio ei sinänsä yllätä, sillä nopeisiin tietoiskuihin tarttuminen ei vaadi kuulijalta paljoa. Jakson ehtii kuunnella lyhyenkin työmatkan tai esimerkiksi aamupalan aikana. Vajaan puolen tunnin mittainen jakso vaatii kuitenkin podcastin tekijöiltä tiukkaa käsikirjoittamista, sillä äänityksissä ajalla on tapana loppua aina kesken. Kohderyhmän pohdinta kannattaa myös tässä: jos podcastin kohderyhmä on kiireistä väkeä, lyhyemmät jaksot voivat olla oikea vaihtoehto!

Yrityspodcast ei vaikuta negatiivisesti mielikuvaan yrityksestä – päinvastoin!

Podcast on tehokas viestintäkanava yritykselle, sillä sen avulla voidaan tavoittaa hyvin erilaisia kuulijoita kiinnostavien aiheiden kautta. Yrityspodcast on myös brändin rakentamisen väline, ja erittäin hyvä sellainen! Tutkimuksessa kävi ilmi, että yksikään vastaaja ei kokenut, että yrityspodcastilla olisi ollut negatiivinen vaikutus heidän mielikuvaansa yrityksestä. Päinvastoin, sillä suurin osa vastaajista koki vaikutuksen olevan positiivinen.

Podcastia suunnitellessa ei ole välttämättä tartuttava ensisijaisesti niihin itsestään selviin teemoihin, vaan on mahdollista lähteä tarkastelemaan myös sellaisia teemoja, joita yritykseen ei ensisijaisesti yhdistetä. Esimerkiksi Gofore halusi Recoding-podcastillaan tarttua uudenlaisiin teemoihin perheystävällisen työelämän ja sujuvamman arjen saralla, ja Gofore onkin onnistunut rakentamaan työnantajabrändiään onnistuneesti näihin teemoihin liittyen.

Brändimielikuvan lisäksi podcast voi lisätä luottamusta yritystä kohtaan – ja luottamus vaikuttaa suoraan myös kiinnostukseen tehdä yhteistyötä kyseisen yrityksen kanssa. Tutkimukseen vastanneista 67 prosenttia oli sitä mieltä, että podcastilla oli vaikutusta kaupalliseen kiinnostukseen yritystä tai organisaatiota kohtaan. Podcastin kautta yritykseen ja sen arvoihin pääsee tutustumaan uudella tasolla, ja yhteistyökumppania valittaessa tämä voi olla avainasemassa!

Yrityspodcast onnistuu, kun kohderyhmä pidetään mielessä

Yrityspodcastia konseptoidessa tärkeäintä on pitää mielessä podcastin kohderyhmä. Mitä kohderyhmä haluaa kuulla? Kiinnostaako kohderyhmää enemmän jokin tietty aihe vai jokin kiinnostava vieras? Halutaanko podcastilla tarjota rentoutumista vai uuden oppimista? Näiden kysymysten pohtiminen heti podcastin konseptoinnin alkuvaiheessa auttaa selkeyttämään sitä, mihin suuntaan podcastilla kannattaa lähteä. Kun kohderyhmä on kirkkaana mielessä, on yrityspodcastilla mahdollista tarjota kiinnostavaa sisältöä, jonka parissa kuulija viihtyy jaksosta toiseen.

Käy lataamassa yrityspodcast-tutkimus, josta pääset tarkemmin tutustumaan siihen, millaisia kuuntelutottumuksia yrityspäättäjillä on.

Järjestämme Bonfire-webinaarin 27.5. klo 9, jossa aiheena on ääni osana brändiä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä!

 

Ota yhteyttä

Julia Rautiainen

Julia Rautiainen

Viestinnän suunnittelija | +358 40 535 6922 | julia.rautiainen(at)bonfire.fi

Jaa kirjoitus somessa