Palveluehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Bonfire Agency Oy:n (“Bonfire”) valmennusten, kurssien, koulutusten, yhteisöjen ja sisältöjen (jäljempänä yhdessä “valmennus”) välittämiseen, myyntiin, toimittamiseen ja käyttöön. Tilaamalla Bonfire Agencyn kautta valmennuksen, valmennusohjelman tai jäsenyyden yhteisöön asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Bonfire varaa itselleen oikeuden tehdä aika ajoin muutoksia näihin ehtoihin. Ellei toisin sovita, muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun päivitetyt ehdot on julkaistu tällä sivulla.

Peruutusehdot

Ellei toisin sovita, Bonfire Agencyn sivuston tai Bonfire Agencyn hallinnoiman Lyyti- tai HubSpot -lomakkeen kautta tehty tilaus sitoo asiakasta eikä sitä voi perua tai muuttaa kuin valmennuksen toimittajan suostumuksesta. Määräaikaisia valmennuksia ei voida peruuttaa tai irtisanoa kesken sopimuskauden. Valmennuksen toimittaja voi kuitenkin perua tilauksen ja irtisanoa valmennusta koskevan sopimuksen ilman korvausvastuuta perustellusta syystä, kuten esimerkiksi ylivoimaiseen esteen johdosta (mm. sairastuminen). Mikäli valmennuksen toimittaja tällaisessa tilanteessa irtisanoo valmennuksen, on asiakkaalla oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaan tai osittain, riippuen siitä kuinka suuri osuus valmennuksesta oli toimitettu tai suoritettu. Sovittua valmennusta ja sen sisältöä voidaan muuttaa yhteisellä sopimuksella.

Valmennuksia koskevat yhteydenotot, muutokset ja reklamaatiot

Kaikki tilattuun valmennukseen liittyvät yhteydenotot, huomautukset, muutostoiveet tai reklamaatiot ja valitukset on osoitettava suoraan valmennuksen toimittajalle, joka voi olla tilanteesta riippuen Bonfire tai sen yhteistyökumppanina oleva kolmas osapuoli.

Valmennuksen sisältö ja kesto

Valmennuksen sisältö on kuvattu kunkin valmennuksen omalla esittelysivulla. Lisätietoja valmennuksen sisällöstä voi tiedustella suoraan valmennuksen toimittajalta. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että valmennusta ei ole välttämättä räätälöity yksinomaan asiakkaan tarpeisiin soveltuvaksi. Asiakas vastaa itse siitä, että valmennus ja siinä olevat aineistot soveltuvat tämän käyttötarkoitukseen. Bonfire tai valmennuksen toimittaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat valmennuksen tai sen sisältämien tietojen ja aineistojen käytöstä. Asiakkaan tulee arvioida valmennuksen soveltuminen omiin tarpeisiinsa ennen valmennuksen tilaamista.

Jotkin Bonfire Agencyn tarjoamista valmennuksista edellyttävät määräaikaista 12 kk sitoutumista valmennukseen. 12 kk määräaikaiset valmennukset ovat voimassa aina 12 kk kerrallaan.

Valmennusten käyttö ja aineistot

Tilaamalla valmennuksen asiakas saa rajatun, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden valmennukseen ja sen sisältämään aineistoon. Valmennukseen saattaa liittyä käyttäjärajoituksia, kuten että valmennus on henkilökohtainen tai sen käyttäjämäärä on muutoin rajoitettu. Nämä käyttäjärajoitukset pyritään ilmoittamaan kunkin valmennuksen esittelysivulla.

Asiakas ei saa luovuttaa käyttöoikeuttaan toiselle ilman valmennuksen toimittajan kirjallista etukäteistä suostumusta. Asiakas ei saa itse asettaa valmennuksen yhteydessä toimitettuja aineistoja yleisesti jakeluun tai saataville ilman valmennuksen toimittajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta ottaa valmennuksesta osia ja muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta ilman valmennuksen toimittajan kirjallista etukäteistä suostumusta.

Immateriaalioikeudet

Valmennukset ja niiden sisältämät aineistot saattavat olla tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan valmennuksen toimittajalle tai tämän lisenssin antajille. Valmennuksiin voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, jotka nekin kuuluvat valmennuksen toimittajalle tai tämän lisenssin antajille. Asiakas saa valmennukseen ja sen aineistoihin vain näiden ehtojen mukaisen rajatun ei-yksinomaisen käyttöoikeuden.

Valmennuksen toteutus ja laitteistovaatimukset

Valmennuksen toteuttaminen saattaa vaatia päätelaitetta (tietokone, tabletti tai älypuhelin), verkkoselainta (ja mahdollisesti muita ohjelmistoja, kuten Vimeo, Zoom, Teams tai Google Meet) sekä tietoliikenneyhteyttä (ainakin etävalmennukset). Valmennukseen saattaa sisältyä myös ladattavia dokumentteja, jotka on mahdollista tallentaa offline-käyttöä varten.

Asiakas vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on valmennuksen toteuttamisen edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet, verkkoselain ja ohjelmistot sekä niiden käytön edellyttämä osaaminen.

Bonfire tai valmennuksen toimittaja ei vastaa valmennuksen toteutuksen mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi päivitysten, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä myöskään tietoliikenneyhteyksien mahdollisista toimintakatkoista.

Vastuunrajoitus

Valmennus toimitetaan asiakkaalle “sellaisena kuin se on” -periaatteella. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sopimusosapuolena olevan valmennuksen toimittajan vahingonkorvausvastuun ylärajana kaikkien sopimusrikkomusten osalta on 20 % siitä arvonlisäverottomasta hinnasta, jonka asiakas valmennuksesta maksoi. Valmennuksen toimittaja ei myöskään ole asiakkaalle vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot, jotka johtuvat valmennuksen käytöstä tai käytön estymisestä taikka valmennuksen toimittajan sopimusrikkomuksesta. Valmennuksen toimittaja tai Bonfire eivät myöskään vastaa mistään kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista. Tätä vastuunrajausehtoa sovelletaan vain siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.

Tietosuoja

Bonfire ja valmennuksen toimittaja käsittelevät itsenäisinä rekisterinpitäjinä henkilötietoja omien tietosuojaselosteidensa mukaisesti. Bonfire Agencyn tietosuojaehdot pääset lukemaan täältä.

Valmennusten hinnat ja maksaminen

Valmennusten kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan lähtökohtaisesti jokaisen valmennuksen omalla esittelysivulla. Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikki esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja ja arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Valmennuksen toimittaja pidättää itselleen oikeuden hintojen muutoksiin.

Valmennukset maksetaan Bonfiren kulloinkin tarjoamilla maksutavoilla ja -ehdoilla. Bonfire voi käyttää myös ulkopuolista maksupalveluntarjoajaa, jolloin maksuehtoihin sovelletaan ulkopuolisen palveluntarjoajan maksu- ja sopimusehtoja.

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen
Näihin ehtoihin, valmennusten myyntiin ja toimittamiseen ja valmennuksia koskeviin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintasäännökset. Valmennuksen toimittajan ja asiakkaan väliset riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen, ratkaistaan riidat ensiasteena missä tahansa toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

Muut ehdot

Valmennuksen toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita velvoitteidensa suorittamiseksi. Kumpikaan sopimusosapuoli ei ole vastuussa sopimusrikkomuksesta, viivästyksestä tai virheestä, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (ns. force majeure).
____________________________________________