Demos Helsinki & SUDDEN-tutkimushanke: Lääkkeet ja ympäristö -podcast

Toteutimme SUDDEN tutkimushankkeelle viisiosaisen Lääkkeet ja ympäristö -podcast-sarjan, jonka tavoitteena oli tuoda esiin työkaluja ja ratkaisuja, jotka edistävät ympäristöystävällistä päätöksentekoa ja tukevat lääkealan kestävää toimintaa.  Podcastia hostasi Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Mikael Sokero.

Podcast-sarjan jokaiseen jaksoon valittiin oma aihe SUDDEN-tutkimushankkeen teemoihin liittyen. Vieraaksi kuhunkin jaksoon kutsuttiin tutkimushankkeen tutkija sekä asiantuntija hankkeen ulkopuolelta. Esimerkiksi jätevedenpuhdistuksen uusiin teknologioihin liittyvässä jaksossa haastateltiin LUT-yliopiston insinööritieteen professoria Mika Mänttäriä sekä HSY:n jätevedenpuhdistuksen osastonjohtajaa Mari Heinosta. Jaksot toteutettiin osittain etä-äänityksenä poikkeusoloista johtuen, jolloin keskustelijat osallistuivat äänityksiin kotitoimistoiltaan.

”Bonfiren kanssa työskentely oli helppoa ja innostavaa! Olin erityisen vaikuttunut siitä, kuinka nopeasti ja sulavasti kaikki hoitui. Bonfiren viestinnällinen näkemys tuli hyvin esiin jaksoja editoidessa – podcastin aiheen ja kohderyhmän kannalta keskeinen sisältö saatiin kirkkaasti esiin.”

SUDDEN-tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi.