CASE TALOUSHALLINTOLIITTO: SOCIAL SELLING -VALMENNUKSET

Antti Soro, Taloushallintoliitto

Taloushallintoliiton henkilökunta kävi läpi heille ja taloushallintoalalle räätälöidyn Social Selling –ohjelman, jonka tavoitteena oli kasvattaa osallistujien ymmärrystä ammatillisen somen mahdollisuuksista, asiantuntijan oman osaamisen jakamisesta sekä rakentaa omaa verkostoa somen avulla.

Lähtötilanteessa osallistujien välillä osaamistasoissa sekä verkoston koossa some-kanavissa oli jonkin verran vaihtelua. Ohjelma rakennettiin tätä ajatellen ja osallistujien erilaiset tarpeet, tavoitteet ja lähtötaso huomioitiin ohjelman sisällössä ja tehtävissä. Koulutuksissa oli sekä luento-osuuksia, ryhmä- ja parikeskusteluja sekä itsenäistä työskentelyä, pääpainon ollen konkreettisessa tekemisessä, kuten oman LinkedIn –profiilin työstämisessä ja menestyvän LinkedIn –julkaisun rakentamisessa.

Koulutuksen osallistujat onnistuivat kasvattamaan sekä omaa, ammatillista verkostoaan somessa sekä saamaan merkittävästi enemmän näkyvyyttä omille LinkedIn –julkaisuilleen. Osalla omien julkaisujen näkyvyys kasvoi 200:sta jopa yli 6000 silmäpariin.

Asiakkaan kommentit

Bonfire Agencyn Laura Pääkkönen oli valmistautunut valmennuksen läpivetämiseen meille relevantein esimerkein taloushallintoalalta, kertoo Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti Soro.

”Laura pystyi vetämään tehokkaan valmennuksen huolimatta osallistujien erilaisista lähtökohdista – mukana oli kokeneita LinkedInin ja Twitterin käyttäjiä kuin vasta-alkajiakin. Kaikki kokivat kuitenkin saavansa valmennuksesta paljon käytännön vinkkejä ja neuvoja. Oli hyvä, että valmentaja ei antanut periksi, vaan pakotti meidät kaikki sitoutumaan verkostomme rakentamiseen ja sisällön jakamiseen valmennusten välillä ja seurasi jatkuvasti osallistujien kehittymistä. Tärkeintä kuitenkin, että kynnys aktivoitua myös muissa ammatillisissa some-kanavissa ja –ryhmissä madaltui tai jopa poistui kokonaan”.