Ajatusjohtajuus­valmennukset ja konsultointi

Tulevaisuuden liiketoiminnassa menestyvät ne yritykset, jotka ovat valmiita ja tarpeeksi rohkeita rakentamaan ajatusjohtajuutta oman toimintansa ympärille. Puhumme niistä yrityksistä, jotka panostavat henkilöstön uskallukseen viestiä, auttavat jokaista löytämään oman aidon äänensä ja tyylinsä osallistua keskusteluun sekä uskaltavat olla suunnannäyttäjiä oman toimialansa ajankohtaisissa keskusteluissa.

Ajatusjohtajuuden myynnillisinä hyötyinä on voitu tunnistaa muun muassa lisääntynyt määrä inbound-liidejä, nopeampi myyntisykli, korkeammat klousausprosentit, isommat diilit sekä parantunut asiakasuskollisuus. Muut ajatusjohtajuuden hyödyt liittyvät muun muassa ansaittuun mediaan ja työnantajabrändiin.

Meille ajatusjohtajuus tarkoittaa statusta, jonka henkilö tai yritys on ansainnut suunnannäyttäjänä omalla toimialallaan. 

AJATUSJOHTAJUUS MUTKATTOMASTI!

Ajatusjohtajuusvalmentaja Oona Ikonen avaa videolla ajatusjohtajuuden hyötyjä sekä tapoja rakentaa ajatusjohtajuutta.

AJATUSJOHTA­JUUDEN HYÖDYT

MYYNNIN & LIIKEVAIHDON KASVU

TYÖNANTAJAMIELIKUVA KEHITTYMINEN & REKRYTOINNIN ONNISTUMINEN

BRÄNDIN JA TUNNETTUUDEN VAHVISTUMINEN

ASIAKASYMMÄRRYS JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TYÖKALUT AJATUSJOHTAJUU­DEN
RAKENTAMISEEN

Räätälöityjen ajatusjohtajuusohjelmiemme ydin on yritysten avainhenkilöiden rohkaiseminen vaikuttavampaan asiantuntijaviestintään sekä sisällöntuotantopalvelut.

TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY JA TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU

Laaditaan konkreettinen suunnitelma ajatusjohtajuuden saavuttamiseksi. Ajatusjohtajuusohjelmamme käynnistyy työpajalla, jossa työstetään yhdessä tiekartta kohti toimialanne ajatusjohtajuutta. Työpajassa määritetään tavoitteet yrityksenne ajatusjohtajuudelle, suunnitellaan ydinviestit ja konkreettiset toimenpiteet ajatusjohtajuuden rakentamiseksi sekä tunnistetaan positio toimialanne keskustelukentällä.

YLLÄPITO JA MITTAAMINEN

Ajatusjohtajuus on jatkuvasti kehittyvää ja siksi sitä on tärkeä ylläpitää ja rakentaa tavoitteellisesti. Samalla on tärkeää mittaroida, miten matka kohti oman toimialan ajatusjohtajuutta etenee. Tarjoamme asiakkaillemme Bonfiren kehittämän ajatusjohtajuus-indeksin, joka rakentuu yksittäisten henkilöiden, organisaation toiminnan ja toimialan keskustelukulttuurin mittaamisen ympärille. 

OSALLISTAMINEN JA SISÄLLÖT

Ajatusjohtajuusohjelmat sisältävät valmennusten lisäksi ajatusjohtajuus-roadmapin pohjalta tuotettuja sisältömarkkinoinnin toimenpiteitä. Toimivia sisältömuotoja ajatusjohtajuuden rakentamisessa ovat muun muassa yrityspodcastit, videot, webinaarit, henkilökuvat sekä blogiartikkelit. Ajatusjohtajuusvalmennusten kautta saamme yrityksenne avainhenkilöt viestimään rohkeasti omilla kasvoillaan ja mielipiteillään.

AJATUSJOHTA­JUUSVALMENNUS-
OHJELMA 3 x 2h

Kolme 2h mittaista käytännönläheistä valmennuskertaa joko livenä tai etäyhteyksin esim. Zoomilla tai Teamsillä.

 • Valmennusten tavoitteena on kasvattaa osallistujien ymmärrystä ajatusjohtajuuden hyödyistä, rohkaista viestimään omasta asiantuntijuudestaan sekä edustamansa organisaation teemoista ulospäin omalle verkostolleen sekä löytää omat tapansa puhua valitsemistaan aiheista. 
 • Käytännön harjoitukset sisältävät muun muassa vaikuttavan LinkedIn-julkaisun kaavan, jolla saa parhaan mahdollisen näkyvyyden omille ajatuksilleen.
 • Osallistujat saavat lyhyen ennakkotehtävän, jonka avulla pääsevät pohtimaan omia kiinnostuksen kohteitaan sekä osaamisalueitaan.
 • Valmennuksissa on valmentajan alustuksen lisäksi pari- ja ryhmätehtäviä sekä aikaa omalle, valmentajan tukemalle työskentelylle.

KENELLE:

 • Yritysten johdolle ja avainhenkilöille
 • Asiantuntijoille
 • Myyjille
 • Yhteensä max. 20 osallistujaa
 • Valmennukset räätälöidään asiakkaan ja osallistujien odotusten mukaan.

VALMENNUSOHJELMAN SISÄLTÖ:

 • Valmennusten ennakkovalmistelut yhdessä yrityksen yhteyshenkilön kanssa
 • Suunnittelu ja materiaalin valmistelu
 • Ennakkotehtävät osallistujille ja niiden purkaminen ennen valmennuksia
 • 3x2h valmennukset

LOPPUTULEMANA:

 • Osallistujat ymmärtävät askelmerkit oman ajatusjohtajuuden rakentamiselle hyödyntäen tärkeimpiä ammatillisia some-kanavia.
 • Osallistujat tiedostavat heille itselleen ominaisimmat sisältöteemat, joista he voivat luonnollisesti viestiä ulospäin omalle verkostolleen.
 • Osallistujat osaavat rakentaa some –julkaisunsa siten, että niillä on kattava vaikuttavuus ja ne saavat aikaa vuoropuhelua.
 • Lisäksi valmennuksiin osallistuneet osaavat käyttää ammatillisia some-kanavia oman myyntinsä tehostamiseen ja uusasiakashankintaan.

Bonfire-tiimin ajatusjohtajuus­valmentajat

Oona ikonen

Operatiivinen johtaja

Maria sillanpää

Toimitusjohtaja ja perustajaosakas

laura pääkkönen

Johtaja, uudet liiketoiminnot, perustajaosakas

Bonfire-vaikuttaja­verkoston valmentajat

Saana Rossi

#EmployerBranding

Kai Kaasalainen

#StrateginenEnnakointi

Sani Leino

#SocialSelling

Kati Keronen

#ViestintäStrategia

Peter Nyman

#MediaValmennus /Esiintymisvalmennus

Riikka Tanner

#FutureStrategy

OTA YHTEYTTÄ

Oona ikonen

OPERATIIVINEN JOHTAJA

SISÄLTÖPANKKI –
OPI LISÄÄ AJATUSJOHTA­JUUDESTA

Katso webinaaritallenne: Ajatusjohtajuus-aamu 14.5.2020, jossa asiakkaamme Gofore
ja Wärtsilä avaavat matkaansa ajatusjohtajuuden polulla.

Katso video

Videolla Goforen markkinointi- ja viestintäjohtaja Petra Sievinen kertoo yhteistyöstämme ajatusjohtajuuden rakentamisessa.

Lataa maksuton opas: Ajatusjohtajuuden rakentamisen ABC