Ajatusjohtajuus

Uskomme vahvasti, että tulevaisuuden liiketoiminnassa menestyvät ne yritykset, jotka rakentavat visionsa ja arvojensa ympärille vahvaa ajatusjohtajuutta ja luottamusta. Ajatusjohtajuuden myynnillisinä hyötyinä on voitu tunnistaa muun muassa lisääntynyt määrä indound-liidejä, nopeampi myyntisykli, korkeammat klousausprosentit, isommat diilit sekä parantunut asiakasuskollisuus. Muut ajatusjohtajuuden hyödyt liittyvät muun muassa ansaittuun mediaan ja työnantajabrändiin.

Tulevaisuuden ajatusjohtajalta vaaditaan muun muassa rohkeaa ja visionääristä ajattelua, hyvää kuuntelutaitoa sekä avointa keskustelua.

Ajatusjohtaja suhtautuu intohimoisesti työhönsä ja haluaa jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan. Kaiken tämän päälle tarvitaan suunnitelmallista asiantuntijaviestintää omilla kasvoilla ja vahvasti kantaa ottaen.

Ajatusjohtajuuden palveluitamme ovat esimerkiksi Ajatusjohtajuutta rakentamassa -workshopit sekä Ajatusjohtajuus- ja Social Selling -valmennukset.

Bonfiren Ajatusjohtajuutta
rakentamassa -workshopit

Ajatusjohtajuutta rakentamassa -workshopin tavoitteena on tunnistaa ja kiteyttää keinot, joilla rakennetaan ajatusjohtajuutta pitkäjänteisesti asiakasyrityksen keskeisten viestikärkien ympärille:
 • 4h mittainen workshop asiakasyrityksen markkinointiviestintätiimille sekä muille keskeisille avainhenkilöille, yhteensä 8-20 osallistujaa. Workshop koostuu kolmesta Bonfiren pitämästä alustuksesta sekä kolmesta työskenteyosiosta pienryhmissä.​
 • Workshopin ennakkomateriaalina hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan asiakkaan viestintästrategiaa.​
 • Workshopiin osallistuville lähetetään ennakkotehtävät / -kysymykset etukäteen.

Workshopin alustusten teemoina muun muassa:

 • Miksi Human2Human–markkinointi on perinteistä B2B-markkinointia tuloksellisempaa?
 • Mitä pitkäjänteisen ajatusjohtajuuden rakentaminen vaatii?
 • Case-esimerkkejä ajatusjohtajuuden rakentamisesta
 • Tuloksellisen asiantuntijaviestinnän kanavat ja sisältöformaatit
 • B2B-vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuudet ajatusjohtajuuden rakentamisessa
 • Millaisia ovat hyvät tavoitteet ja mittarit ajatusjohtajuuden rakentamiselle?
 • Miten ajatusjohtajuuden rakentamista seurataan?

Ajatusjohtajuutta rakentamassa -workshopin lopputuotoksena:​​

 • Nimetään asiakasyrityksen tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset vaikuttajat.
 • Määritetään tavoitteet ja mittarit ajatusjohtajuuden rakentamiselle.​
 • Kiteytetään tärkeimmät toimenpiteet ajatusjohtajuuden rakentamiseksi yrityksen sisäisten ja ulkoisten vaikuttajien osalta (mm. sisältömuodot ja -konseptit, kanavat, aikataulut) seuraavalle vuodelle.​
 • Luodaan roadmap seuraavan vuoden toimenpiteistä ajatusjohtajuuden rakentamiseksi.​