Ajatusjohtajuus

Uskomme vahvasti, että tulevaisuuden liiketoiminnassa menestyvät ne yritykset, jotka rakentavat visionsa ja arvojensa ympärille vahvaa ajatusjohtajuutta ja luottamusta. 

Ajatusjohtajuuden myynnillisinä hyötyinä on voitu tunnistaa muun muassa lisääntynyt määrä inbound-liidejä, nopeampi myyntisykli, korkeammat klousausprosentit, isommat diilit sekä parantunut asiakasuskollisuus. Muut ajatusjohtajuuden hyödyt liittyvät muun muassa ansaittuun mediaan ja työnantajabrändiin.

Katso webinaaritallenne: Ajatusjohtajuus-aamu 14.5.2020, jossa asiakkaamme Gofore ja Wärtsilä avaavat matkaansa ajatusjohtajuuden polulla.

Tulevaisuuden ajatusjohtajalta vaaditaan muun muassa rohkeaa ja visionääristä ajattelua, hyvää kuuntelutaitoa sekä avointa keskustelua.

 

Ajatusjohtaja suhtautuu intohimoisesti työhönsä ja haluaa jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan. Kaiken tämän päälle tarvitaan suunnitelmallista asiantuntijaviestintää omilla kasvoilla ja vahvasti kantaa ottaen.

 

Ajatusjohtajuuden palveluitamme ovat esimerkiksi Ajatusjohtajuutta rakentamassa -workshopit sekä Ajatusjohtajuus- ja Social Selling -valmennukset.

Ajatusjohtajuutta rakentamassa –workshopit (etäyhteyksin)

Ajatusjohtajuutta rakentamassa -workshopin tavoitteena on tunnistaa ja kiteyttää keinot, joilla rakennetaan ajatusjohtajuutta pitkäjänteisesti asiakasyrityksen keskeisten viestikärkien ympärille. Workshop on suunnattu asiakasyrityksen markkinointi- ja viestintätiimille sekä muille keskeisille avainhenkilöille, yhteensä 8-16 osallistujaa.
 • Neljän tunnin mittainen workshop koostuu Bonfiren pitämästä alustuksesta sekä kahdesta työskentelyosiosta pienryhmissä. Halutessanne workshop voidaan toteuttaa myös etänä esim. Zoomin kautta.
 • Workshopin ennakkomateriaalina hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan asiakkaan viestintästrategiaa / valittuja sisältökärkiä. Osallistujille toimitetaan lyhyt ennakkotehtävä workhopin aiheisiin virittäytymiseksi.​
 • Workshopissa osallistujat pääsevät fasilidoitusti kahdessa eri työosiossa ideoimaan keinoja ajatusjohtajuuden rakentamiseen.
Ajatusjohtajuus -workshop

Workshopin alustusten teemoina muun muassa:

 • Miksi Human2Human–markkinointi on perinteistä B2B-markkinointia tuloksellisempaa?
 • Mitä pitkäjänteisen ajatusjohtajuuden rakentaminen vaatii?
 • Case-esimerkkejä ajatusjohtajuuden rakentamisesta
 • Tuloksellisen asiantuntijaviestinnän kanavat ja sisältöformaatit
 • B2B-vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuudet ajatusjohtajuuden rakentamisessa
 • Millaisia ovat hyvät tavoitteet ja mittarit ajatusjohtajuuden rakentamiselle?
 • Miten ajatusjohtajuuden rakentumista seurataan?

Ajatusjohtajuutta rakentamassa -workshopin lopputuotoksena:​​

 • Nimetään asiakasyrityksen tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset vaikuttajat.
 • Määritetään tavoitteet ja mittarit ajatusjohtajuuden rakentamiselle.​
 • Kiteytetään tärkeimmät toimenpiteet ajatusjohtajuuden rakentamiseksi yrityksen sisäisten ja ulkoisten vaikuttajien osalta (mm. sisältömuodot ja -konseptit, kanavat, aikataulut) seuraavalle vuodelle.​
 • Luodaan roadmap seuraavan vuoden toimenpiteistä ajatusjohtajuuden rakentamiseksi.​

Videolla Goforen markkinointi- ja viestintäjohtaja Petra Sievinen kertoo yhteistyöstämme ajatusjohtajuuden rakentamisessa.

Katso video

Lataa maksuton opas: Ajatusjohtajuuden rakentamisen ABC