Ajatusjohtajuus

Uskomme vahvasti, että tulevaisuuden liiketoiminnassa menestyvät ne yritykset, jotka ovat valmiita ja tarpeeksi rohkeita rakentamaan ajatusjohtajuutta oman toimintansa ympärille. Puhumme niistä yrityksistä, jotka panostavat henkilöstön uskallukseen viestiä, auttavat jokaista löytämään oman aidon äänensä ja tyylinsä osallistua keskusteluun sekä uskaltavat olla suunnannäyttäjiä oman toimialansa ajankohtaisissa keskusteluissa.

Ajatusjohtajuuden myynnillisinä hyötyinä on voitu tunnistaa muun muassa lisääntynyt määrä inbound-liidejä, nopeampi myyntisykli, korkeammat klousausprosentit, isommat diilit sekä parantunut asiakasuskollisuus. Muut ajatusjohtajuuden hyödyt liittyvät muun muassa ansaittuun mediaan ja työnantajabrändiin.

Meille ajatusjohtajuus tarkoittaa statusta, jonka henkilö tai yritys on ansainnut suunnannäyttäjänä omalla toimialallaan. Räätälöityjen ohjelmiemme ydin on yritysten avainhenkilöiden rohkaiseminen vaikuttavampaan asiantuntijaviestintään ja ajatusjohtajuuden rakentamiseen. Ajatusjohtajuusohjelmat sisältävät esimerkiksi ajatusjohtajuusvalmennuksia ja -työpajoja yrityksen avainhenkilöille sekä ajatusjohtajuus-roadmapin pohjalta tuotettuja sisältömarkkinoinnin kokonaisuuksia, kuten podcast-, video-, webinaari- tai artikkelituotannot tai vaikuttajamarkkinoinnin kampanjat.

Katso webinaaritallenne: Ajatusjohtajuus-aamu 14.5.2020, jossa asiakkaamme Gofore ja Wärtsilä avaavat matkaansa ajatusjohtajuuden polulla.

Tulevaisuuden ajatusjohtajalta vaaditaan muun muassa rohkeaa ja visionääristä ajattelua, hyvää kuuntelutaitoa sekä avointa keskustelua.

 

Ajatusjohtaja suhtautuu intohimoisesti työhönsä ja haluaa jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan. Kaiken tämän päälle tarvitaan suunnitelmallista asiantuntijaviestintää omilla kasvoilla ja vahvasti kantaa ottaen.

 

Ajatusjohtajuuden palveluitamme ovat esimerkiksi Ajatusjohtajuutta rakentamassa -workshopit sekä Ajatusjohtajuus- ja Social Selling -valmennukset.

Ajatusjohtajuutta rakentamassa –workshopit (etäyhteyksin)

Ajatusjohtajuutta rakentamassa -workshopin tavoitteena on tunnistaa ja kiteyttää keinot, joilla rakennetaan ajatusjohtajuutta pitkäjänteisesti asiakasyrityksen keskeisten viestikärkien ympärille. Workshop on suunnattu asiakasyrityksen markkinointi- ja viestintätiimille sekä muille keskeisille avainhenkilöille, yhteensä 8-16 osallistujaa.
Ajatusjohtajuus -workshop

Workshopin alustusten teemoina muun muassa:

Ajatusjohtajuutta rakentamassa -workshopin lopputuotoksena:​​

Videolla Goforen markkinointi- ja viestintäjohtaja Petra Sievinen kertoo yhteistyöstämme ajatusjohtajuuden rakentamisessa.

Katso video

Lataa maksuton opas: Ajatusjohtajuuden rakentamisen ABC