ajatusjohtajuus

Ajatusjohtajuus kantaa läpi kriisiajan – millaista viestintää johtajalta vaaditaan?

Kirjoittaja: Laura Pääkkönen, CEO, Bonfire Agency. Kuva otettu DigitalOulu 2020 -tilaisuudessa.

Kun kriisi iskee täydellä voimallaan joko ympäröivään yhteiskuntaan tai yksittäiseen yritykseen, on johtajan pidettävä huolta aktiivisesta viestinnästä sekä arvopohjan säilyttämisestä vaikeassakin tilanteessa. Vahvan luottamussuhteen ja ajatusjohtajuuden rakentaminen ovat tässä avainasemassa. Kriisitilanteessa paljastuu se, ovatko yrityksen arvot vain kaunista puhetta vai eletäänkö arvoja arjessa todeksi. Nykyinen poikkeustilanne on ollut yrityksille sokki, joka voi kestää viikoista kuukausiin. Alussa viestintä voi olla hapuilevaa yllättävästä tilanteesta johtuen, mutta kun ensimmäinen sokki väistyy,  yrityksen todelliset arvot tulevat esiin. On ensiarvoisen tärkeää pitää mielessä yrityksen missio ja perustehtävä. Tapa tehdä perustehtävää saattaa muuttua, mutta siitä tulee kuitenkin pitää kiinni. Arvojen mukaan toimiminen kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen ja vaikean ajan läpi, ja vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat niitä arvoja, joiden varaan yritysten tulisi rakentaa omaa johtamistaan ja toimintatapojaan.

Näinä poikkeusaikoina johtajat saavat mahdollisuuden tulla oman toimialansa merkittäviksi ajatusjohtajiksi. Johtaja, joka ottaa etunojaa viestinnässä, vahvistaa luottamusta asiakkaisiin ja koko työyhteisöön. On pidettävä huolta siitä, että viestinnässä korostuu luottamus, rehellisyys ja toivon luominen. Johtajan tulee olla avoin ja läpinäkyvä sekä toiminnassaan että viestinnässään. Henkilöstölle pitää myös kertoa tilanne niin kuin se on. Tätä kautta johtaja rakentaa luottamusta ympärilleen ja levittää sitä yhteisöönsä. Vaikka johtajan tulee olla viestinnässään ja sanomansa sisällön suhteen realistinen, ei ole tarkoitus lannistaa ketään. On pyrittävä luomaan toivoa; tästä mennään yhdessä eteenpäin. Huomionarvoista on myös vastuullisuus työntekijöitä kohtaan. Kun työntekijöistä pidetään kiinni (kassa)kriisin aikanakin, vahvistaa se entisestään työntekijöiden luottamusta ja sitoutumista työnantajaan. Bonfire-bisnesvaikuttaja Petteri Kilpinen tuo artikkelissaan esiin kiinnostavan esimerkin siitä, miten kriisitilanteessa voidaan tukea työntekijöitä pitämällä kiinni arvoista myös kriisiaikana. 

 

Ajatusjohtajuus vaikuttavan viestinnän keskiössä

Vaikka johtajalta vaaditaan nyt määrätietoisuutta ja konkreettisia, ehkä kipeitäkin ratkaisuja, ei pidä unohtaa empatiaa ja inhimillisyyttä. Kaikessa viestinnässä on hyvä olla empaattinen, sillä ihmisiä rauhoittavat rauhalliset eleet ja sanat. Työntekijöille tulee viestiä selkeästi, että tällä hetkellä keneltäkään ei odoteta sataprosenttista ja maksimaalista suoritusta, vaan kaikkien erilaiset elämäntilanteet otetaan huomioon. Jokaisella on oikeus saada esimieheltään selkeä kuva siitä, mitä minulta odotetaan tässä tilanteessa ja mitä asioita priorisoidaan.

Johtajan tulee viimeistään nyt nähdä jokainen tiimiläisensä omina persooninaan ja mukauttaa viestiään sen mukaan kenen kanssa heistä puhuu. Kaikki ihmiset kokevat kriisitilanteen eri tavoin. Yksi voi olla omassa elämässään enemmän kuormittunut tilanteesta kuin toinen. Esimiestasolla onkin hyvä pitää kiinni tiiviistä yhteydenpidosta tiimin kanssa ja olla kartalla siitä, miten he kokevat vallitsevan tilanteen. Pidetään kiinni viikkopalavereista ja lisätään yhteisiä, rentoja etäkahvihetkiä tiimin kanssa arkeen. Näissä hetkissä tulee pysähtyä ja yksinkertaisesti kysyä: “Miten voit? Mitä sinulle kuuluu?”

 

Ajatusjohtajuus on voimavara, jonka rakentaminen palkitaan

Tässä ajassa palkitaan ne johtajat ja asiantuntijat, jotka ovat jo rakentaneet asiantuntijuuttaan someen. Tällöin sinulla on oma mediasi käytössä, jota pitkin pystyt viestimään verkostollesi. Edelman Trust Barometerista kävi ilmi, että 76 prosenttia vastaajista halusi nähdä toimitusjohtajien laittavan enemmän painetta poliittisiin päättäjiin sekä ottavan kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nyt olemme juuri siinä tilanteessa. On nähty reippaita ulostuloja, joissa yritysten toimitusjohtajat ottavat osaa keskusteluun ja puskevat painetta päättäjien suuntaan.

Yhteisö ei kuitenkaan rakennu hetkessä, vaan se vie oman aikansa. Kun verkostoitumista ajattelee mahdollisuutena tutustua uusiin ihmisiin ilman suurempia taka-ajatuksia, on se aitoa. Ajatusjohtajuus rakentuu suunnitelmallisella ja systemaattisella toiminnalla. Bonfiren “Ajatusjohtajuutta rakentamassa” -workshopintavoitteena on tunnistaa ja kiteyttää keinot, joilla rakennetaan ajatusjohtajuutta pitkäjänteisesti asiakasyrityksen keskeisten viestintäkärkien ympärille. 

Toimintatapoja ajatusjohtajuuden ottamiseen kriisiaikana on siis monia, ja jokaisen yrityksen ja johtajan kannattaa toteuttaa sitä strategiaa, minkä parhaaksi näkee. Me Bonfirella olemme konseptoineet kaikki palvelumme etäyhteyksin toteutettaviksi. Oli kyse sitten yrityspodcasteista, webinaareista, Ajatusjohtajuus- tai Social Selling -valmennuksista, olemme jo testanneet asiakkaidemme kanssa ja todenneet etäpalvelut toimiviksi. Ole yhteydessä, kun haluat keskustella enemmän!


LATAA MAKSUTON OPAS: AJATUSJOHTAJUUDEN RAKENTAMISEN ABC!

Ota yhteyttä

Laura Pääkkönen

Laura Pääkkönen

Johtaja, uudet liiketoiminnot ja konseptit | +358 45 6681 681 | laura.paakkonen(at)bonfire.fi

Jaa kirjoitus somessa