Ajatusjohtajuus- TAI Social Selling -valmennukset

Kuinka viestiä vaikuttavasti ja saada oma näkemys läpi asiakkaille? Entä miten johtaja, asiantuntija tai ratkaisumyyjä voi käyttää hyödykseen ammatillisia some –kanavia, kuten LinkedIniä ja Twitteriä? Miksi ja miten aktivoitua somessa, rakentaa ammatillisia verkostoja ja julkaista rohkeasti näkemyksiään?

Asiakkaan osto- ja tiedonhankintaprosessit ovat muuttuneet jo vuosia sitten, kiitos hakukoneiden sekä sosiaalisen median. Joko teidän johtajat ja asiantuntijat ovat läsnä keskustelemassa siellä missä asiakkaannekin ovat? Moderni asiantuntija avaa ja hallitsee oman toimialansa keskustelua, eikä vain seuraa vierestä.

AJATUSJOHTAJUUS- TAI SOCIAL SELLING -VALMENNUSOHJELMA 3 X 2,5h

Kenelle:

 • Yritysten johdolle sekä avainhenkilöille, asiantuntijoille tai myyjille, yhteensä 8-16 osallistujaa.
 • Valmennukset räätälöidään asiakkaan ja osallistujien odotusten mukaan: onko pääpaino enemmän asiantuntijoiden ajatusjohtajuuden rakentamisessa vai myyjien taktisissa Social Selling –keinoissa.

VALMENNUKSET:

 • Kolme 2,5 tunnin käytännönläheistä valmennuskertaa joko livenä tai etäyhteyksin (esim. Zoomilla).
 • Valmennuksissa tavoitteena kasvattaa osallistujien ymmärrystä ajatusjohtajuuden / Social Sellingin hyödyistä, rohkaista viestimään omasta asiantuntijuudestaan sekä edustamansa organisaation teemoista ulospäin omalle verkostolleen sekä löytää omat tapansa puhua valitsemistaan aiheista.
 • Käytännön harjoitukset sisältävät muun muassa vaikuttavan LinkedIn –julkaisun kaavan, jolla saa parhaan mahdollisen näkyvyyden omille ajatuksilleen.
 • Osallistujat saavat lyhyen ennakkotehtävän, jossa pääsevät pohtimaan omia kiinnostuksen kohteitaan sekä osaamisalueitaan.
 • Valmennuksissa on valmentajan alustuksen lisäksi pari- ja ryhmätehtäviä sekä aikaa omalle, valmentajan tukemalle työskentelylle.

lopputulemana:

 • Osallistujat ymmärtävät askelmerkit oman ajatusjohtajuuden rakentamiselle hyödyntäen tärkeimpiä ammatillisia some-kanavia.
 • Osallistujat tiedostavat heille itselleen ominaisimmat sisältöteemat, joista he voivat luonnollisesti viestiä ulospäin omalle verkostolleen.
 • Osallistujat osaavat rakentaa some –julkaisunsa siten, että niillä on kattava vaikuttavuus ja ne saavat aikaa vuoropuhelua.
 • Lisäksi Social Selling –valmennuksiin osallistuneet osaavat käyttää ammatillisia some-kanavia oman myyntinsä tehostamiseen ja uusasiakashankintaan.

Valmennusohjelma sisältää:

 • Valmennusten ennakkovalmistelut yhdessä yrityksen yhteyshenkilön kanssa
 • Suunnittelun ja materiaalin valmistelun
 • Ennakkotehtävät osallistujille ja niiden purkamisen ennen valmennuksia
 • 3 x 2,5 tunnin valmennukset

Laura pääkkönen

Valmentajana toimii Bonfire Agencyn toimitusjohtaja Laura Pääkkönen, joka on valmentanut johtajia, asiantuntijoita ja myyjiä Social Sellingin, ajatusjohtajuuden sekä asiantuntijviestinnän saloihin vuodesta 2014 lähtien yli 100 organisaatiossa ja yhteisössä.

 

Pääkkönen on julkaissut aiheesta ensimmäisen suomenkielisen tietokirjan: Social Selling – Henkilöbrändi, verkostot ja sosiaalinen media B2B-myynnissä. Kirja toimii hyvänä perusteoksena aiheesta kiinnostuneille sekä antaa konkreettiset työkalut ja toimintamallin moderniin sosiaaliseen myyntiin.

 

Lisätietoja valmennuksista saat suoraan Lauralta
p. 045 668 1681 / laura.paakkonen(at)bonfire.fi

Lataa Laura Pääkkösen Social Selling e-kirja (pdf) nyt veloituksetta.​

MITÄ ASIAKKAAT KERTOVAT VALMENNUKSISTAMME?

antti-soro

Laura oli valmistautunut valmennuksen läpivetämiseen meille relevantein esimerkein taloushallintoalalta. Hän pystyi vetämään tehokkaan valmennuksen huolimatta osallistujien erilaisista lähtökohdista – mukana oli kokeneita LinkedInin ja Twitterin käyttäjiä kuin vasta-alkajiakin. Kaikki kokivat kuitenkin saavansa valmennuksesta paljon käytännön vinkkejä ja neuvoja. Oli hyvä, että valmentaja ei antanut periksi, vaan pakotti meidät kaikki sitoutumaan verkostomme rakentamiseen ja sisällön jakamiseen valmennusten välillä ja seurasi jatkuvasti osallistujien kehittymistä. Tärkeintä kuitenkin, että kynnys aktivoitua myös muissa ammatillisissa some-kanavissa ja –ryhmissä madaltui tai jopa poistui kokonaan”

Antti Soro, toimitusjohtaja, Taloushallintoliitto