Ajatusjohtajuus- ja
Social Selling -valmennukset

Kuinka viestiä vaikuttavasti ja saada oma näkemys läpi asiakkaille? Entä miten johtaja, asiantuntija tai ratkaisumyyjä voi käyttää hyödykseen some –kanavia, kuten LinkedIniä ja Twitteriä? Miksi ja miten aktivoitua somessa, rakentaa ammatillisia verkostoja ja julkaista rohkeasti näkemyksiään?

Asiakkaan osto- ja tiedonhankintaprosessit ovat muuttuneet jo vuosia sitten, kiitos hakukoneiden sekä sosiaalisen median. Joko teidän asiantuntijanne ovat läsnä keskustelemassa siellä missä asiakkaannekin ovat? Moderni asiantuntija avaa ja hallitsee oman toimialansa keskustelua, eikä vain seuraa vierestä.

Ajatusjohtajuus- ja Social Selling –valmennusten avulla asiantuntijanne:

  • kasvattavat asiakasymmärrystään,
  • laajentavat ammatillisia verkostojaan,
  • vahvistavat asiantuntijuuttaan asiakkaiden silmissä sekä
  • rakentavat kokonaan uutta myynnin tapaa.

Alansa parhaat asiantuntijat johtavat oman alansa keskustelua ammatillisessa somessa - he eivät vain seuraa vierestä

Valmennukset räätälöidään asiakkaiden lähtötilanteen, osallistujien profiilin ja tavoitteiden mukaan. Tiiviillä valmennussyklillä varmistetaan, että opitut asiat menevät sujuvasti käytäntöön. Valmennusten tavoitteet johdetaan liiketoiminnan tavoitteista ja strategiasta. Tavoitteista muokataan mittarit sekä koko ohjelmassa onnistumiselle että jokaiselle osallistujalle erikseen. Valmentaja seuraa osallistujien kehittymistä läpi valmennusten ja muokkaa tarvittaessa sisältöä sen mukaan. Valmennusten vaikuttavuus varmistetaan testatulla ja hyväksi todetulla valmennussarjalla, jotta asiat menevät hallittavissa paloissa käytäntöön ja tuloksia tulee jo ensimmäisen valmennuskerran jälkeen.

 

Valmentajana toimii Bonfire Agencyn toimitusjohtaja Laura Pääkkönen, joka on valmentanut johtajia, asiantuntijoita ja myyjiä Social Sellingin ja asiantuntijviestinnän saloihin vuodesta 2014 lähtien yli 100 organisaatiossa ja yhteisössä. Pääkkönen on julkaissut aiheesta ensimmäisen suomenkielisen tietokirjan: Social Selling – Henkilöbrändi, verkostot ja sosiaalinen media B2B-myynnissä. Kirja toimii hyvänä perusteoksena aiheesta kiinnostuneille sekä antaa konkreettiset työkalut ja toimintamallin moderniin sosiaaliseen myyntiin.

MITÄ ASIAKKAAT KERTOVAT VALMENNUKSISTAMME?

”Laura oli valmistautunut valmennuksen läpivetämiseen meille relevantein esimerkein taloushallintoalalta. Hän pystyi vetämään tehokkaan valmennuksen huolimatta osallistujien erilaisista lähtökohdista – mukana oli kokeneita LinkedInin ja Twitterin käyttäjiä kuin vasta-alkajiakin. Kaikki kokivat kuitenkin saavansa valmennuksesta paljon käytännön vinkkejä ja neuvoja. Oli hyvä, että valmentaja ei antanut periksi, vaan pakotti meidät kaikki sitoutumaan verkostomme rakentamiseen ja sisällön jakamiseen valmennusten välillä ja seurasi jatkuvasti osallistujien kehittymistä. Tärkeintä kuitenkin, että kynnys aktivoitua myös muissa ammatillisissa some-kanavissa ja –ryhmissä madaltui tai jopa poistui kokonaan”. 

 

Antti Soro, toimitusjohtaja, Taloushallintoliitto