Maria Sillanpää

Ajatusjohtajuudella parempia tuloksia liiketoimintaan

Bonfire Agencyn tiimi järjesti viime viikolla Ajatusjohtajuus-aamiaisen, jossa keskustelimme ajatusjohtajuuden rakentamisesta ja hyödyistä. Aamuun mahtui myös kaksi inspiroivaa puheenvuoroa, kun Wärtsilä Energyn markkinointi- ja viestintäjohtaja Ninna Arponen sekä Heltin toimitusjohtaja Timo Lappi avasivat omia ajatuksiaan ajatusjohtajuudesta. Lue alta aamiaistapahtuman tärkeimmät opit ja oivallukset!

Ajatusjohtajuuden rakentaminen vaatii suunnitelmallista viestintää ja intohimoa omaa alaa kohtaan. Yksittäiset LinkedIn-postaukset tai Twitter-kannanotot eivät vielä tee kenestäkään ajatusjohtajaa – alan suunnannäyttäjän statuksen saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä tekemistä. Ajatusjohtaja ei seuraa keskusteluja sivusta hiljaa vaan avaa itse keskusteluja, rohkaisee muitakin avaamaan oman suunsa ja jopa pyrkii kehittämään koko toimialaa. Hyvä ajatusjohtaja on aito ja rehellinen, joten anna intohimosi näkyä ja aloita rohkeasti ajatusjohtajuuden tavoitteleminen! Pohjimmiltaan ajatusjohtajat palvelevat myös muita eli kyseessä ei ole pelkkä oman asiantuntijabrändin luominen ja kiillottaminen.

Mitä hyötyä ajatusjohtajuuden rakentamisesta on yritykselle?

Ajatusjohtaja on sellainen yritys tai asiantuntija, joka tulee mieleen ensimmäisten joukossa, kun pohditaan tietyn toimialan edelläkävijöitä, kiinnostavimpia palveluntarjoajia tai työnantajia. Ajatusjohtaja kehittää koko toimialaa ajankohtaisilla kannanotoillaan ja visioimalla alan tulevaisuutta.

Ajatusjohtajuuden myynnillisinä hyötyinä on voitu tunnistaa muun muassa lisääntynyt määrä inbound-liidejä, korkeammat klousausprosentit sekä parantunut asiakasuskollisuus.

Edelmanin tutkimuksen mukaan 49% B2B-päättäjistä kertoo hankintojensa perustuvan ainakin osittain ajatusjohtajuuteen. Lisäksi 42% päättäjistä on valmiita maksamaan selkeästi enemmän ajatusjohtajan palveluista verrattuna muihin alan toimijoihin.

Ajatusjohtajuus rakentaa myös houkuttelevampaa työnantajabrändiä. Erityisesti sellaisilla toimialoilla, jossa kilpailu parhaimmista osaajista on kovaa, on ajatusjohtajuus tärkeää jo pelkästään rekrytoinnin näkökulmasta, sillä todelliset talentit hakeutuvat mieluiten toimialansa edelläkävijäyritysten palkkalistoille.

Ajatukset vai johtajuus?

Ajatusjohtajuus-aamiaisella esiin nousi havainto siitä, että ajatusjohtajuudessa tärkeämmäksi kulmaksi nousee ajatukset, ei johtajuus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksestä kuka tahansa voi alkaa rakentaa itselleen ajatusjohtajan asemaa. Ajatusjohtajuus ei ole vain toimitusjohtajien tai ylimmän johdon yksinoikeus vaan parhaimmillaan ajatusjohtajuuden rakentaminen innostaa ja luo merkitystä koko organisaatiolle.

Yrityksen on hyvä kannustaa asiantuntijoita aktiiviseen viestintään, mutta tässäkin keskiössä on potentiaalisen ajatusjohtajan oma tunteen palo ja panostus. Wärtsilän Ninna Arponen muistutti puheenvuorossaan, että markkinointi voi ”ainoastaan” tukea ajatusjohtajuuden polulla, ei tehdä koko työtä asiantuntijan puolesta. Mitä paremmin asiantuntija osaa peilata omaa tarinaansa ja kokemuksiaan yrityksen viestiin, sitä vaikuttavampaa myös yrityksen viestinnästä tulee.

Ajatusjohtajuuden rakentamista ei kannata sysätä vain yhden henkilön harteille vaan useampi yrityksen edustaja voi rakentaa ajatusjohtajuutta itselleen ja samalla koko yrityksille. Kun useampi asiantuntija saadaan mukaan viestimään yhteisestä visiosta käsin, ei kaikki työ ajatusjohtajuuden äärellä valu hukkaan yksittäisen henkilön vaihtaessa työpaikkaa. Työyhteisön tukea tarvitaan lisäksi silloin, jos rohkeat ja näkemykselliset ulostulot herättävät yleisössä myös vastakkaisia mielipiteitä. Vaikka ajatusjohtajalta vaaditaan rohkeutta, ei silti kannata lähteä turhaan provosoimaan. Heltin Timo Lappi on omalta osaltaan linjannut, että ei lähde ollenkaan mukaan negatiivisiin keskusteluihin. Hän lainaa Peppi Pitkätossun mottoa: ”Jos on vahva, pitää olla myös kiltti”.

Miten viestiä vaikuttavasti?

Ajatusjohtajuus rakentuu inspiroivalle visiolle, vahvalle tarinalle tai koko toimialaa ravistaville uusille ajatuksille. Wärtsilä Energyllä lanseerattiin vuonna 2018 uusi visio “Kohti 100% uusiutuvaa energiaa”. Kirkkaan uuden vision ympärille oli hyvä lähteä rakentamaan tiekartaa kohti energia-alan ajatusjohtajuutta.

Heltillä ajatusjohtajuus lähti rakentumaan koko työterveysalaa uudistavan toimintafilosofian ympärille: Heltti tarjoaa terveys-, terapia- ja hyvinvointipalveluita sellaisia organisaatioille, jotka panostavat mieluummin hyvinvointiin kuin vain hoitavat sairaita.

Kantavan ajatuksen ja kirkkaan viestintäsuunnitelman lisäksi avainasemassa ajatusjohtajuuden rakentamisessa on asiantuntijoiden tukeminen yrityksen viestinviejinä. Asiantuntijoiden kanssa kannattaa sparrailla säännöllisesti ja kehottaa heitä tavoitteellisesti hakemaan itselleen ja koko yritykselle näkyvyysmahdollisuuksia. Esimerkiksi seminaaripuheenvuorot, podcastit, videot ja webinaarit ovat vaikuttava tapa rakentaa ajatusjohtajuutta. Videon ja äänen kautta päästään kohderyhmän iholle eri tavoin kuin vaikkapa blogitekstin kautta. Tällaisiin paikkoihin ajatusjohtajan on hyvä hakeutua proaktiivisesti.

Bonfire Agency on Suomen ensimmäinen ajatusjohtajuustoimisto, joten olethan yhteydessä, mikäli voimme auttaa sinua ja organisaatiotasi oppimaan lisää ajatusjohtajuuden mahdollisuuksista. Tiimimme koostuu ammattilaisista, joiden liekki palaa vaikuttavalle viestinnälle ja joille ajatusjohtajuutta tukevan sisällön tuottaminen on intohimo. Voit tutustua tarkemmin ajatusjohtajuuteen myös lataamalla maksuttoman Ajatusjohtajuuden rakentamisen ABC-oppaan!

Ota yhteyttä

Maria Sillanpää

Maria Sillanpää

Toimitusjohtaja | +358 500 903 298 | maria.sillanpaa(at)bonfire.fi

Jaa kirjoitus somessa